Głównym aktem prawnym, które reguluje w naszym kraju kwestie dotyczące narkotyków jest ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 roku. Ustawa ta zawiera nie tylko wykaz zabronionych środków odurzających, ale przede wszystkim normalizuje zagadnienia związane z uprawą substancji, które mogą prowadzić do narkomanii. Chodzi tu w głównej mierze o plantacje maku i konopi włóknistych. 

Posiadanie marihuany 

We wspomnianej ustawie przestawione zostały zapisy dotyczące posiadania marihuany, która wśród społeczeństwa budzi najwięcej dyskusji. W Polsce karane jest posiadanie ziela, a także żywicy konopi – oczywiście innych niż włókniste. Penalizacji podlega osoba, która posiada każdą ilość ziela lub żywicy konopi.

Kara za nasiona

Odpowiedzialności karnej nie poniosą osoby, które posiadają nasiona konopi. Według obowiązujących na terenie Polski przepisów prawa posiadanie nasion konopi nie jest karane. W przypadku kontroli przez funkcjonariuszy Policji nie musimy obawiać się, że zostaniemy zatrzymani, jeżeli zostaną ujawnione przy nas nasiona, bowiem zgodnie z ustawą jest to dozwolone.

Kolekcjonowanie nasion

Wiele osób, które interesują się tematem marihuany kupuje nasiona marihuany w celach kolekcjonerskich. Takie nasiona dostępne są w sklepach tematycznych, gdzie nasiona marihuany sprzedawane są na sztuki.

Podróżowanie z nasionami

Jeżeli natomiast chcemy podróżować z zakupionym nasionami do innych krajów, to warto wcześniej upewnić się, czy jest to tam legalne. W innym razie możemy ponieść konsekwencje prawne.

Źródło: https://www.taniesianie.pl/